La commemorazione dei defunti - Përkujtimi i të vdekurve

 

 

 

Secondo il rituale bizantino, il sabato a undici giorni dalle Ceneri si commemorano i defunti.

Viene dedicata una settimana alla commemorazione dei defunti poiché si crede che Gesù per otto giorni dia il permesso alle anime di uscire dall’oltretomba e di per visitare i luoghi dove sono vissuti.

Il sabato dei defunti il papas e i fedeli si recano al cimitero per benedire le tombe.

 

Në tradita tonë, e shtunë njëmbdhjetë ditë para Ash Shenjtë është dite e vdekuravet.

Një javë e tërë ësthë dedikuar vdekurat pse gjithë spirtet kam mundësi për të dalur nga varra dhe të vej te vendet ku jetuan.

Atë ditë prifti shkon të bekuar varrësi në kambusant.

torna all'inizio del contenuto