ACCESSIBILITA'questo sito e' conforme alla legge 4/2004

FOTOGALLERY

    Paesaggio innevato

RSS di Ultima Ora - ANSA.it

Curiosità - Kuriozitet

SOPRANNOMI
PSEUDONIME
 
Fino a qualche anno fa si era soliti indicare le persone accompagnando il nome con il soprannome della famiglia di appartenenza o con il soprannome di quella singola persona coniato appositamente per lui o lei dai suoi stessi compagni. A volte il soprannome della famiglia poteva essere addirittura indispensabile per poter precisare meglio la persona di cui si parlava. Questo accadeva e accade ancora oggi a San Benedetto Ullano perciò qui di seguito si è voluto citare solo qualcuno dei soprannomi ancora oggi conosciuti anche se ormai vengono usati solo dalle persone anziane.
 
Para shumë vjet njerëzët sërritshin dhe njihëshin me dica ëmra të çuditshme që ishin të families e tyre o me një ëmër të njeriut që ja vëjin shokët. Dica herë duheshin këta ëmra sa t' njihej një familie o njeriu. Edhe sod si një herë në Shën Benedhit bëhet ashtù dhe këtu gjëni dica ëmra që janë të njohura por janë të përdorura vetëm nga pjeqët.
 
Amaròna – Bandèra – Batàjat – Batallàret – Brànet – Buzashùtet – Cìngaret – Çaçània – Çiçarjèli – Çiduci - Çikacùnet – Çiràzi – çitadinet - Daròsha – Diomeni - Famàcet – Fanikelet - Fedhùci – Galàcet - Gamaròtet – Garìnet – Gavatuci - Guàçi – Gualèta – Guçullìni – Kakòca – Kaniet - Kapegàtet – Karpanèta – Karrikàtet – Karrùçet – Kavaddru janku - Kokonele - Kokullàt – Kokullùnet – Kopullìni – Korovile - Kucjet i bukur - Kudhèta – Kulishi - Kuratulli - Lalòj – Llagàta – Llancuni - Llarosa - Lliadhòret – Llipordina - Llìxhet – Lluniura - Macòllat – Mallaspina - Markaçìfaret – Marrupèpet – Mazèlet – Mbinate - Ministri - Miroka - Mish me grurë - Molèta – Mungrèjet – Naska - Nxulet – Nxhikèllet – Nxhikmìlet – Nxhìknxhòku – Palangùnget – Pangùja – Papasuku - Pecèndi – Pepinieli - Piçaçëngu – Piçanèlet – Piçingònget – Pindàkulli - Piònet – Pìrret – Pishitieli - Pllandònet – Platani - Podipòdet – Porkaria - Porkapaleta - Remondet - Rregj - Rregjarieli – Rrubìnet – Rrònget - Rronit (të) – Rroziçèlet – Qëngarèla – Qoqònet – Sigarèta – Skakàtet – Skarpallèxha – Skatrejàtet – Strùpistrupi – Stupèla – Surakèla – Shambànja – Tarandele - Tataròsha – Tembesta - Tiravàshet – Triparmi - Tropèa – Tòxet – Tutadhìnet – Ujku - Villàrdet – Vixhillàndet – Vòmerat – Zbièzhi.

Titolo

Comune di San Benedetto Ullano (CS)

Via Agesilao Milano,1 - 87040 

Tel. 0984/935003 - Fax 0984/935270

P. IVA 00520700782

HTML 4.01 Strict Valid CSS
Pagina caricata in : 0.144 secondi
Powered by Asmenet Calabria