ACCESSIBILITA'questo sito e' conforme alla legge 4/2004

FOTOGALLERY

    Paesaggio innevato

RSS di Ultima Ora - ANSA.it

RAPSODIE - VJERSHË

RAPSODIE - VJERSHË
 
 
I vjershë (versi-stornelli) sono delle serenate tipiche albanesi: il giovane innamorato cantando cerca nella quiete pacata dei vicoli, sotto la finestra dell’amata, quel lampo di speranza che alimenta il suo amore. I vjershë nella loro genuina spontaneità dipingono con mano leggera il ricordo dell’amata. Un risvolto curioso vengono ad avere questi vjershë, quando il giovane viene rifiutato. Si tratta di tutt’altra atmosfera, l’aria diventa pungente e il giovane sfoga l’orgoglio colpito in composizioni che sottolineano della ragazza sia i difetti reali e sia i difetti che sono frutto della sua fantasia irrequieta. Citiamo di seguito alcuni versi tra i più conosciuti a San Benedetto Ullano.
 
Vjershët janë dica kënga tipike arbëreshe: djali i dashuruar duke kënduar kërkon në qetësi, ndën dritaren e vajzës një sinjal që mban të gjallë dashurin e tij. Vjershët, pikturojn me spontaneitet kujtimin të vajzës e dashuruar. Një aspekt shumë I çuditshëm kanë atà vjershë kur djali është I refuzuar nga vajza. Skenari ndërron, ajeri është i therës dhe djali nxjerr krenarin e tij me dica kompoziciona që vën në dukje mungesit të vërteta edhe atà që dalin nga një fantazi e gjallë . Këtu janë dica vjershë nga atà më njohura Shën Benedhit.
 
 
VJERSHË DASHURIJE VERSI D’AMORE
 
I bukuri shesh e i bukuri llok
Nga herë çë shkonj këtena ket prëhemi një cikë.
(O bel piazzale, o bel posto
Ogni volta che vi passo mi riposo un po’)
 
Allargu kur të kam zëmra më qanë
Si një paci më vjen sa t’vinj e të gjënj.
(Quando tu sei lontana il cuore mi piange
Mi viene la mania di venirti a trovare)
 
Dil nga finestra e thuajme një fjalë
Mos bite josem si bora ndë mal.
(Affacciati alla finestra e dimmi una parola
Non farmi sciogliere come la neve sui monti)
 
Thuajme mall si ket e bënj
Se llok të fjas me tij u nëng kam.
(Dimmi amore cosa devo fare          
Che non c’è un luogo dove possa parlare con te)
 
Leshët i ke të gjata si sallxhi me dega
E buzën e ke t’kuqe si molla e si shega.
(Hai i capelli lunghi come i rami del salice
E la bocca rossa come la mela e il melograno)
 
Zëmërën me lidhe me një fillëz i artë
E ndë mest me bëre një nëngjëz i fortë.
(Mi hai legato il cuore con un filo d’oro
E in mezzo mi hai fatto un forte nodo)
 
Manéa sa na bën këjo gjitoni
Çë bashkë me vashën time nëng bine rri.
(Ma guarda cosa fa questo vicinato
Che insieme alla mia ragazza non mi fa stare)
 
 
 
VJERSHË ZEMËRIMI VJERSHË DI  SDEGNO
 
Qosh e zezë çë vajte bëre
Me një trim m’i lig se u ti u lëbore.
(Che tu possa avere tante disgrazie, cosa hai fatto
Con un giovane più cattivo di me tu hai perso la testa)
 
Belicët e tënde vëri te një poçe
E rri akortu mos ti merr ndonjë maçe.
(Metti le tue bellezze in una pignatta
E stai attenta che non le prenda il gatto)
 
Mos m’u vandò ti livere thesi
Se nuset u i kam si miza lisi.
(Non vantarti o straccio di sacco
Perché ho tante ragazze come le formiche d’albero)
 
Thuaj sat’ëmë sat mos të vandonj shumë
Se një pjakëz ndë digan ngë di e m’e bën.
(Di a tua madre che non ti vanti molto
Perché non sai fare neppure una frittata)
 
Çë fjet e bën ti shkatile fiku
Çë bie ndë truall pa të ngar kroku.
(Che parli a fare tu fico maturo
Che cadi a terra senza il tocco del bastone)
 
Kopile e hollë e e gjatë si dera e qishës
Bine trëmbet zoti ndë mest meshës.
(Giovane lunga e snella come la porta della chiesa
Che spaventi il prete nel bel mezzo della messa)
 
Rrita vashën me tule bukëz Sëndrokut
Nanì është e e godhirën papasuku.
(Ho cresciuto la fanciulla col pane migliore di San Rocco
Ede ora se la sta godendo il più stupido del paese)
 
Ti venje tuke thënur se nëng më denje
U xha kishnja të lënur e ti ng’e dinje.
(Andavi dicendo che non mi volevi
Quand’io già ti avevo lasciato e tu non lo sapevi)
 
Qenez e bukur çë me gjithve kojire
Të bukurave e të brutave i namurare.
(Bella cagna che con tutti vai
E dei belli e dei brutti t’innamori)
 

Comune di San Benedetto Ullano (CS)

Via Agesilao Milano,1 - 87040 

Tel. 0984/935003 - Fax 0984/935270

P. IVA 00520700782

HTML 4.01 Strict Valid CSS
Pagina caricata in : 0.141 secondi
Powered by Asmenet Calabria