CARNEVALE - KALEVARI

 

 CARNEVALE

 
I riti del Carnevale sono legati a “Pietr’Andoni”, la maschera tradizionale del luogo. È rappresentato da un pupazzo dalle sembianze umane che viene trasportato per le vie del paese da un gruppo di persone mascherate che cantano e ballano e in suo onore chiedono vino, salame e uova. La festa di “Pietr’Andoni” si conclude la sera del martedì grasso quando Carnevale muore per aver mangiato troppo ed il fantoccio viene bruciato in piazza tra pianti e lamenti simulati.
Dopo Carnevale inizia il periodo di Quaresima che viene rappresentato da una bambola di pezza chiamata “Kreshma” con ai piedi una patata nella quale si infilano sette penne di gallina per indicare le settimane che precedono la Pasqua. Un tempo questa figura era rappresentata da persone che vestite di bianco la sera del mercoledì delle ceneri andavano di casa in casa a chiedere l’elemosina per i più bisognosi ricordando a tutti di fare penitenza per prepararsi bene alla Santa Pasqua.
 
 
KALEVARI
 
Ritet të Kalevarit jan të lidhura me “Pietr’Andonin”, mashkara tipike të vendit. Ai është i raprezentuar nga një dordolec si një njerì që sillet për udhat e katundit nga një grup njerëzësh të mashkararme që këndojn dhe vallëzojn dhe për të duan ver, sallam dhe ve. Festa e “Pietr’Andonit” mbaron të martën mbrëma kur Kalevari des pëse hëngri shum dhe vjen dogjur ndë shesh e gjith bëjn sikur qajn dhe vajtoin.
Pas Kalevarit zë periudhi i kreshmës që është i raprezentuar nga nje pupull që i thonë “Kreshma” me ndë këmbë një patanë teku i vëhen shtatë penda pulie që do të thonë javat që jan përpara Pashkës. Një herë ki personazh ishte i raprezentuar nga dica gjindë që të veshura mbë të bardh vejn shpì për shpì sat lipin lëmozinë për atà që nuk kishin gjë duke mbajtur mend gjthëve të bëjn pendesë për Pashkën.
 
 
Kalevar ku vete rri
Mbrënd një poçe me pithì
 
Kalevar ku vete ngule
Mbrënd një poçe me fasule
 
Kalevar ku vete des
Mbrënd një poçe me turrès
 
Kalevar ti des i vrar
Me tre pordha ndë gangullar.
 
torna all'inizio del contenuto